Електромонтажник

Електромонтажник

БЛАГОДАРЕНИЕ НА ОПИТА,ПРОФЕСИОНАЛИЗМА И УСПЕШНОТО РАЗВИТИЕ НА СВОЯ БИЗНЕС ФИРМА ,,ЕЛЕКТРИСИТИ” ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МОНТАЖНИЦИ В СФЕРАТА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА

Изисквания:
– Много добра мотивация;
– Отговорност и лоялност;
– Опит в изграждането на електросъоръженията
– Изграждане на ел. инсталации с ниско и средно напрежение;
– Работа със специализирана апаратура.
– Възможност за командировки в страната и чужбина

НЕОБХОДИМА КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И ЛИЧНИ КАЧЕСТВА

– Образование – средно/ средно – специално, както и квалификация по специалността, удостоверени с документ,
както и специални умения за работа.
– Умение за работа в екип.
– Откритост и способност за аргументиране при предлагане и вземане на решения.
– Способност и желание за взаимозаменяемост, усвояване на допълнителни знания и умения.
– Способност за анализиране и вземане на решения

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
– Мотивиращо трудово възнаграждение
– Динамична работа в сплотен и отговорен екип;
– Работа на постоянен трудов договор след 6-месечен изпитателен период.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 06.09.2019 г. на адрес: гр. София 1618, ул. “Калояново” № 14, ет 2 или на e-mail адрес: m.gavrilova@www.de.electricity.bg.

Всички лични данни, документи и кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД и GDPR.