КИП и А

„ЕЛЕКТРИСИТИ“ ЕООД изпълнява проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и поддръжка на следните системи:

Сградна автоматизация:

 • Цялостно проектиране – идеен проект, работен проект, електро-проект за табла управление, кабелни журнали;
 •  Изработка и монтаж на табла управление;
 • Създаване и настройка на комуникационни мрежи (Etnernet, KNX, DALI);
 • Програмиране на PLC, HMI, SCADA системи;
 • Интеграция на външни системи с комуникационен протокол (ModBus RTU, ModBus TCP/IP, BacNET, LON)
 • Цялостно оживяване на сградата и поддръжка;

Индустриална автоматизация:

 • Цялостно проектиране – идеен проект, работен проект, електро-проект за табла управление, кабелни журнали;
 •  Изработка и монтаж на табла управление;
 • Създаване и настройка на комуникационни мрежи (Etnernet/IP, ModBus, ProfiBus. Profinet, OPC);
 • Програмиране на PLC, HMI, SCADA системи;
 • Цялостно тест на машината/системата и поддръжка;