ÜBER UNS

КОМПАНИЯТА

 

„ЕЛЕКТРИСИТИ“ ЕООД е създадена през 2009 г. в град София, с основна дейност – изграждане на съоръжения от електро-енергийната инфраструктура. Наши клиенти са над 200 частни компании и обществени възложители, а изпълнените от нас проекти са над 400.

Обхватът на дейност на компанията е разширен до всички услуги в част електрическа (СрН и НН), както и всички видове слаботокови системи и сградна автоматизация.

Служителите на компанията са над 170 човека, като приблизително 2/3 от тях са пряко ангажирани в изпълнението, а останалите са инженерно-технически и административни ръководители.

От 2016 г. „ЕЛЕКТРИСИТИ“ ЕООД интернационализира дейността си, като изпълнява проекти за електро-монтаж в Германия. Компанията има официално регистриран клон в гр. Висбаден, Германия. Сред клиентите ни там са както частни компании, така и обществени възложители.

„ЕЛЕКТРИСИТИ“ ЕООД е редовен член на Камарата на строителите в България от 2010 г. и е вписана в Централен Професионален Регистър на строителя от 2009 г., както и на Занаятчийската камара Висбаден, Германия от 2016 г.

Компанията се развива и в сферата на строителството на обекти с жилищно и обществено предназначение.

„ЕЛЕКТРИСИТИ“ ЕООД притежава сертификати от Камара на строителите в България за следните категории и групи:

  • Група I, строежи от първа до пета категория
  • Група I, строежи по чл.137, ал.1, т.1, буква “М”, Т.4, буква Е и Т.5, буква Е
  • Група III, строежи от първа до пета категория
  • Група IV, строежи от първа до пета категория
  • Група V

„ЕЛЕКТРИСИТИ“ ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:200, ISO 50001:2011, ISO/IEC 27001:2017